Туризм программасы студенттерге гуманитардык жана социалдык илимдер, заманбап экономикалык теория, математика, МКТ, статистика, чет тилдер жана практикалык сабактарда кесиптик чеберчилик боюнча практиканын үч түрүн өткөрүүдө билим алууга мүмкүнчүлүк берет. Университетте практика өтүүчү чет өлкөлүк өнөктөштөр бар.

Адам университетинде дистанциондук билим берүү үчүн алдыңкы ата мекендик жана чет өлкөлүк окумуштуулар менен онлайн режиминде, онлайн жана оффлайн сабактарын өткөрүүгө мүмкүнчүлүк берген программалык жана техникалык жабдыктар бар. Билим берүү жана илимий изилдөө ишиндеги чоң ийгиликтерге университеттин мыкты окуу базасы жардам берет.

Студенттер окуу процессинде алган артыкчылыктуу сапаттар болуп заманбап жана алдыңкы технологияларга негизделген туристтик продуктусун өз алдынча иштеп чыгуу, ишкананын ишин уюштуруу чыгымдарын эсептөө жана баалоо, ошондой эле кардарларга сапаттуу тейлөө жараянын уюштуруу. “Туризм” окуу багытынын студенттерине дүйнөлүк стандарттарды жана тенденцияларды эске алуу менен сапаттуу кызмат көрсөтүү ыкмалары үйрөтүлөт.

Туризм багытынын бүтүрүүчүлѳрү билеттерди, мейманкананын бөлмөлөрүн броньдогонду, дүйнө жүзү боюнча саякаттоо үчүн туристтик топтомдорду жана башка зарыл документтерди келиштиргенди үйрѳнүп, кардарлардын керектөөлөрүн алдын алуу жана канааттандыруу үчүн ар кайсы өлкөлөрдүн тургундарынын маданиятын жана үрп-адаттарын изилдешет. Студенттерди сапаттуу жана кесиптик даярдоодон тышкары, программанын командасы атаандаштыкка жөндөмдүү туризм адистерин эстетикалык тарбиялоого өзгөчө көңүл бурат.

Биздин студенттер үчүн бул программа кош дипломдорду алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ: бүтүрүүчүлѳр Кыргыз Республикасынын жана Болгариянын Неофит Рылски университети "же Балтика эл аралык университети"нин мамлекеттик стандарттагы диплом ала алышат.

Окутуунун билим деңгээли бири-бири менен байланыштуу болгондуктан, биздин бүтүрүүчүлөр адистиктердин өзгөрүшүнө байланыштуу керектүү билим деңгээлин алууга жана траекториясын өзгөртүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат.

Программанын артыкчылыктары

Бул программа менеджмент жана туризм чөйрөсүндөгү бакалавриат программалары үчүн аралыктан окутуу программасын колдонот.

Окуу процессинде активдүү технологиялар жана окутуу усулдары кеңири колдонулуп, кафедра кызматкерлери тарабынан иштелип чыккан окуу куралдары колдонулат. "Менеджмент" багытындагы жумушчу окуу программасында негизги кесиптик дисциплиналар боюнча курстук тапшырмаларды аткаруу каралган.

Университет тарабынан студенттерге Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн өкүлдөрүнүн, бизнес жана мамлекеттик органдардын жетекчилеринин, чет элдик профессорлордун жана лекторлордун катышуусу менен мейман лекциялар өткөрүлөт.

Окутуунун интерактивдүү форматы бизнес жана роль оюндары, тегерек столдор, студенттик тема конференциялары, дилбаян конкурстары, викториналык конкурстар, презентациялар, кейстер, кейс-стадиалар активдүү колдонулат.
"Туризм" багытынын студенттери жума сайын Чүй облусунун туристтик объектилерине практикалык сабактарга барышат.

Илимий иш

Окутуунун бардык деңгээлдериндеги студенттер катышкан программа боюнча илимий иштер тиешелүү темалар боюнча жүргүзүлөт:

 • Туруктуу туризм: көйгөйлөр жана келечектер
 • Кыргыз Республикасынын социалдык чөйрөсүнүн өнүгүшү жана анын каржылык аспектилери
 • Финансылык менеджмент: уюмду башкаруунун теориясы жана практикасы
 • Кыргыз Республикасында банктык жана өнөр жай капиталын интеграциялоо: көйгөйлөр жана келечектер

Программа профессордук-окутуучулук курамдын илимий-изилдөө ишин андан ары өнүктүрүү боюнча төмөнкүдөй милдеттерди чечет:

 • Кафедранын профессордук-окутуучулук курамынын илимий деңгээлин жана педагогикалык чеберчилигин жогорулатуу
 • Изилдөө жаатындагы монографиялардын, илимий макалалардын жыйнактарынын жана окуу китептеринин басылышы
 • Диссертацияны коргоо
 • Изилдөө бөлүмүнө жаш окумуштууларды, аспиранттарды жана студенттерди тартуу

Акыркы 5жылдын ичинде  программанын 5 окутуучусунун эмгектери: 10дон ашык монография; 11 окуу жана окуу-методикалык куралдары; 150дөн ашык илимий басылмалар, анын ичинде чет элдик басылмаларда 70тен ашык макалалары жарык көрдү.

2015-2019-жж Кафедранын окутуучулары 50дөн ашык эл аралык конференцияларга, симпозиумдарга жана семинарларга катышышты.

Программанын билим деңгээли

Адам Университетинде "Менеджмент жана туризм" программасы  "Туризм" багыты боюнча бакалавриат жана магистратура программалары боюнча билим берүү программаларын ишке ашырып жатат. Билим берүү траекториясынын эки деңгээлиндеги адистер коммерциялык уюмдарда, мамлекеттик органдарда, илимий борборлордо жана билим берүү уюмдарында ар кандай деңгээлдеги менеджер болуп иштөөнү камсыз кылган өз ара байланышкан программаларды сунуш кылат.

Туризм индустриясынын жана эл аралык эмгек рыногунун заманбап талаптарына ылайык билим берүү кызматтарын керектөөчүлөрдүн жана туризм тармагындагы жогорку квалификациялуу адистердин муктаждыктарын канааттандыруунун негизинде жүргүзүлүп жаткан туризм адистерин үзгүлтүксүз окутуу ишке ашырылат.

Бакалавр деңгээли

600200 Туризмди даярдоо жаатындагы бүтүрүүчүлөрдүн кесиптик ишинин чөйрөсү төмөнкүлөрдү камтыйт:

 • Керектөөчүлөрдүн талаптарына жооп берген сапаттары бар туристтик продукцияны иштеп чыгуу жана ишке киргизүү;
 • Туризм индустриясынын негизги тармактарында интеграцияланган туристтик кызматтарды уюштуруу.

Окутуу профилдери:

 • Экологиялык туризм
 • Эл аралык туризм
 • Мейманканалардын ишин уюштуруу технологиясы
 • Туроператорлордун жана туристтик агенттиктердин кызматын уюштуруу технологиясы
 • Активдүү туризмди уюштуруу жана технологиясы.
 • Эл аралык жана ички туризмди уюштуруу жана технологиясы
 • Туруктуу туризм

Магистр деңгээли

600200 Туризмди даярдоо багыты боюнча магистрлердин кесиптик ишинин чөйрөсү төмөнкүлөрдү камтыйт:

 • Керектөөчүлөрдүн талаптарын канааттандырган сапаттары бар туристтик продуктуларды иштеп чыгуу жана киргизүү
 • Туризм индустриясынын негизги тармактарында интеграцияланган туристтик кызматтарды уюштуруу
 • Туристтик эс алуу зоналарын жана комплекстерин долбоорлоо жана башкаруу

Окутуу профилдери:

 • Экотуризм
 • Эл аралык туризм
 • Туристтик жана эс алуу комплекстерин башкаруу
 • Туруктуу туриз

Бүтүрүүчүлѳрдүн перспективалары

"Туризм" багыты боюнча бакалаврлардын кесиптик ишинин багыты - керектөөчүлөрдүн талаптарына жооп берген сапаттары бар туризм продукциясын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу, туризм индустриясынын негизги тармактарында интеграцияланган туристтик кызматтарды уюштуруу.

Бүтүрүүчүлөрдүн негизги жумуш орундары:

 • Саякат агенттиктери
 • Тур операторлору
 • Мейманкана ишканалары
 • Кейтеринг
 • Туризм боюнча маалымат борборлору
 • Музейлер
 • Көргөзмөлөр

Окуу процесси

Окуу процесси ар бир студентке жекече мамиле жасоо максатында курулган, бул жеке окуу пландарын түзүүгө мүмкүндүк берет.

Студенттер билим берүү иш-аракеттерин университеттин коомдук-маданий жашоосуна активдүү катышуу менен айкалыштырып, спорттук жана маданий иш-чараларда өз жөндөмдөрүн ишке ашырууга мүмкүнчүлүк алышат.

Бакалавриат жана магистратура программаларын аяктагандан кийин, бүтүрүүчүлөр мамлекеттик үлгүдѳгү диплом алышат.

Адам университетинин бүтүрүүчүлөрү ар кандай ата мекендик, чет өлкөлүк, эл аралык уюмдарда, ошондой эле мамлекеттик мекемелерде ийгиликке жетишип жатышат, бул билим берүүнүн жогорку сапатын тастыктайт.

Бакалаврдын негизги программасы экономика жана математика, гуманитардык блоктун дисциплиналары, ошондой эле студенттерге эң кызыктуу жана пайдалуу деп эсептеген багыты боюнча адистешүүгө мүмкүндүк берген атайын экономикалык жана каржылык дисциплиналардын жыйындысы.

Программанын милдеттүү дисциплиналары

 • Кыргыз тили жана адабияты
 • Чет тил
 • Ата мекендин  тарыхы
 • Философия
 • Манасоведение
 • Математика
 • Информатика
 • Жашоо коопсуздугу
 • Экология
 • Экономика (микроэкономика, макроэкономика)

Атайын дисциплиналар

 • Кыргыз тили жана адабияты
 • Чет тил
 • Ата мекендин тарых
 • Философия
 • Манасоведение
 • Математика
 • Информатика
 • Жашоо коопсуздугу
 • Экология
 • Экономика (микроэкономика, макроэкономика)

"Туризм" багытынын өзгөчөлүгү - "Экологиялык туризм" адистешүүсү, бул туризм тармагында ийгиликтүү карьера үчүн ар тараптуу билим алууга мүмкүндүк берет.

Программанын кадрдык курамы

Программанын артыкчылыктарынын бири - бул жигердүү, инновациялык адистердин командасы, ал универсалдуу теоретикалык билимге гана ээ болбостон, ошондой эле билим берүүнүн алдыңкы технологияларына ээ. Кызматкерлер чет өлкөдө такшалмадан өтүшөт, буга чейин бир топ тажрыйбага ээ.

Менеджмент жана туризм программасы боюнча профессордук-окутуучулук курамдын илимий даражалары жана наамдары бар, бул кесиптик дисциплиналарды окутуунун сапатынын кепилдиги. Программада эки экономика илимдеринин доктору (профессор), экономика илимдеринин кандидаты, эки доцент жана ага окутуучулар, бир окутуучу жана методист эмгектенет.