Билим деңгээли, аспирантурага тапшырууга жана кесиптик ишмердүүлүк менен алектенүүгө укук берүүчү толук жогорку кесиптик билимдин академиялык даражасын алууга укук берилет.

 • Окуу формасы: күндүзгү

 • Окуу мөөнөту: 4 жыл, 5 жыл

Мүмкүнчүлүктөр жана перспективалар

 • Дистанттык окутуу жолдорун жана ийкемдүү окуу графиктерин колдонуу менен жеке билим берүү технологиялары

 • Эл аралык билим берүү долбоорлорунун алкагында академиялык мобилдүүлүк

 • Квалификациялуу мугалимдер, бизнес жана ишкерликтин өкүлдөрү

 • Илимий-изилдөө иштеринде чыгармачылык өзүн-өзү ишке ашыруу мүмкүнчүлүгү

 • Окутуунун инновациялык формаларын колдонуу

 • "Экономика" жана "Менеджмент" багыттары боюнча PhD докторантурада окуусун улантуу мүмкүнчүлүгү

 • Ийкемдүү окуу акы төлөө системасы

Кабыл алуу эрежелери

 • Адам Университетинин/БФЭАнын магистратурасына адистиктер (адистик) жана багыттары (бакалавр) боюнча жогорку кесиптик билими бар адамдар конкурстук негизде кирүү экзамендерин тапшыруунун жыйынтыгы боюнча (профиль боюнча маектешүү) кабыл алынат;

 • Экзамендик комиссиянын чечими боюнча изилдөө иштеринде жетишкендиктери бар адамдарга аңгемелешүүнүн негизинде артыкчылыктуу кабыл алуу укугу берилиши мүмкүн.

Окутуу багыты