Наука

Илимий ишмердүүлүктү өнүктүрүү планы
Илимий-изилдөө иштердин жана Студенттердин илимий-изилдөө иштеринин  планы