2022 кабыл алуу кампаниясы

Адам Университети 2022 Кабыл алуу кампаниясы  баштала тургандыгын жарыялайт. Университетке тапшыруу боюнча кабыл алуу процесси жана талаптар  менен таанышып алыңыз. Ошондой эле, Сизге ылайыктуу билим дээңгелин тандаңыз. Бакалавр даражасы - магистратурага чейинки университеттин баштапкы деңгээли. Магистр даражасы – университеттик эң жогорку билим болуп эсептелинет.

Адам Университетинин кабыл алуу комиссиясы онлайн режиминде кабыл алуу боюнча консультацияларды жүргүзѳт. Кеңеш алуу үчүн WhatsApp номерлерине чалып же жазсаңыз болот: +996 707008107, +996 558086580, +996770527794 же онлайн режиминде каттоодон өтүп, сурооңузду электрондук түрдө калтырсаңыз болот. Онлайн режиминде каттоо талапкерлерге 2022-2023 окуу жылына карата "Биринчи болуп, 5% жеңилдетүүнү ал" акциясына катышууга мүмкүнчүлүк берет.

Адам Университети Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайынын расмий статусуна ээ. Университеттин билим берүү иши Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан лицензияланган жана толугу менен Кыргызстандын билим берүү стандарттарына ылайык жүргүзүлөт.

 • Адам Университети Уставы
 • Каттоо күбөлүгү
 • Жогорку кесиптик билим берүү чөйрөсүндө билим берүү ишин жүргүзүү укугуна Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин № LD160000810 лицензиясы
 • Көзкарандысыз Аккредитациядан ѳткѳндүгү тууралуу Сертификат

Кыргыз Республикасынын жарандарын жана башка мамлекеттердин жарандарын республиканын жогорку окуу жайларына кабыл алууну жөнгө салуучу Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин жогорку окуу жайларына талапкерлерди кабыл алуу тартиби менен таанышып алыңыз. Адам университетине кабыл алуу эрежелери ушул документке ылайык иштелип чыккан.

Адам университетине 2022-2023 окуу жылына кабыл алуу мөөнөтү 2022-жылдын 20-июнунан башталып, 2022-жылдын 20-августуна чейин созулат.

Керектүү документтердин тизмесин кылдат окуп чыгыңыз. Тандоо комиссиясы келип түшкөн документтердин жалпы талаптарга ылайыктыгын текшерет. Толук эмес документтер кабыл алынбайт.

 • Паспорт же жашы жете элек баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү;
 • Орто билим жөнүндө мамлекеттик документ - аттестат/ орто кесиптик билим жөнүндө диплом же жогорку билим жөнүндө диплом;
 • Жалпы республикалык тестирлөөнүн сертификаты;
 • 3x4 өлчөмүндөгү 6 сүрөт;
 • Аскердик кызмат ѳтѳѳ  жөнүндө күбөлүк эркек балдар үчүн.

Керектүү документтердин тизмесин кунт коюп окуп чыгыңыз. Кабыл алуу комиссиясы кабыл алына турган документтердин жалпы талаптарга шайкеш келишин текшерет. Документтердин толук эмес пакети четке кагылат.

 • Орто билими жөнүндөгү аттестат;
 • Тийиштүү кирүү визасы бар паспорт;
 • Медициналык күбөлүк - форма 086, (Медициналык текшерүү Адам университетинин медициналык борборунда жүргүзүлүшү мүмкүн);
 • Такталган формадагы арыз;
 • 10 сүрөт (3x4 см).

Сиздер документтерди эки жол менен тапшырсаңыз болот: документтерди кагаз түрүндө кабыл алуу комиссиясынын кеңсесине жеткирүү же онлайн анкета толтуруу.

Бакалавриат жана адистик программаларына арыз берүү мөөнөтү 2022-жылдын 12-июлунан башталат жана 2022-жылдын 20-августуна чейин созулат. Бакалавриат программаларына тапшырган абитуриенттер документтерди кабыл алуу комиссиясына 2022-жылдын 10-сентябрына чейин Бишкек убактысы боюнча саат 18.00 дөн кечиктирбестен тапшырыш керек. Магистратура программаларына тапшырган абитуриенттер документтерди кабыл алуу комиссиясына 2022-жылдын 1-октябрына чейин Бишкек убактысы боюнча саат 18.00 дөн кечиктирбестен тапшырыш керек.

Белгиленген мөөнөттөн кийин кабыл алынган документтер каралбайт, мөөнөтү бардык талапкерлер үчүн бирдей.

Кабыл алуу бөлүмүнүн дареги:
720010, Кыргыз Республикасы
Бишкек ш., 7 Апрель 155а

 

Документтерди алуу үчүн электрондук почтанын дареги:
admission@adam.edu.kg

Электрондук каттоо формасын толтуруп, арыз берүү мезгилинде кабыл алууга арыз бериңиз. Белгиленген мөөнөттөн кийин келип түшкөн электрондук арыздар каралбайт.

Кош даражадагы программалар эл аралык тажрыйбаны гана эмес, бир бакалавр же магистр программасы боюнча эки дипломдун ээси болууга мүмкүнчүлүк берет. Кош дипломдуу программа боюнча окуган студент өзүнүн адистиги боюнча эки университетте окуп, ошого жараша эки жогорку билим жөнүндө диплом алат.

Окуу эки университетте тең же ырааттуу түрдө жүргүзүлүшү мүмкүн, бул дагы акчаны үнөмдөйт.

 • Балтика эл аралык академиясы, Латвия
 • Түштүк-Батыш Неофит-Рылски университети, Болгария

Бакалавриат
Багыттын коду Окутуу багытынын аталышы Окуу мѳѳнѳтү Кирүү сынактары
Күндүзгү бѳлүм Сырттан окуу бѳлүмү 11класстын базасында ОКБ базасында
11класстын базасында ОКБ базасында 11класстын базасында ОКБ базасында
580100 Экономика 4 жыл 3 жыл - - ЖРТнын негизинде конкурстук тандоо
Негизги тест үчүн босого балл - 110 балл
ооз эки маектешүү
580200 Менеджмент 4 жыл 3 жыл - -
600200 Туризм 4 жыл 3 жыл - -
580700 Бизнести башкаруу 4 жыл 3 жыл - -
710200 Информациялык системалар жана  технологиялар 4 жыл 3 жыл - -
530800 Эл аралык мамилелер 4 жыл 3 жыл - -
* контракттык окутуу үчүн негизги тест жетиштүү
Магистратура
Багыттын коду Окутуу багытынын аталышы Окутуу мѳѳнѳтүү
Күндүзгү бѳлүм
Кирүү сынактары
580200 Менеджмент 2 жыл ооз эки маектешүү
580100 Экономика 2 жыл
600200 Туризм 2 жыл
Специалитет
Багыттын  коду Окутуу багытынын аталышы Окутуу мѳѳнѳтү
Күндүзгү бѳлүм
Кирүү сынактары
560001 Дарылоо иши 6 жыл ЖРТнын негизинде конкурстук тандоо
Негизги тест үчүн босого балл - 110 балл
Химия - 55 балл, Биология - 60 балл;
Докторантура (PHD)
Багыттын коду Окутуу багытынын аталышы Окутуу мѳѳнѳтү
Күндүзгү бѳлүм
Вступительные испытания
580200 Менеджмент 3 жыл ооз эки маектешүү
580100 Экономика 3 жыл

Абитуриенты с иностранным гражданством поступающие по программам подготовки бакалавров и специалитета, сдают внутренние экзамены (тестирование).

Код направления

Наименование направления подготовки

Перечень предметов

580100

Экономика

Математика, русский или английский язык (для программ двойных дипломов)

580200

Менеджмент

Математика, русский или английский язык (для программ двойных дипломов)

600200

Туризм

Русский и английский языки

710200

Информационные системы и технологии

Математика, физика

560001

Лечебное дело

Биология, химия

 

Направление подготовки, осуществляемые в Университете Адам на 2022-2023 учебный год

Бакалавриат:

Код подразделения

Наименование направления подготовки

Стоимость обучения

Вступительные испытания

Очное

отделение

Заочное

отделение

На базе 11 класса

Конкурсный отбор на основе ОРТ

580100

Экономика

34900 сом

-

Пороговый балл к основному тесту -110 баллов

580200

Менеджмент

34900 сом

-

600200

Туризм

34900 сом

-

580700

Управление бизнесом

34900 сом

-

710200

Информационные системы и технологии

36900 сом

-

560001

Лечебное дело

54500 сом

-

Пороговый балл к основному тесту -110 баллов

Пороговый балл по

биологии-60 баллов

химии – 55 баллов


 

Магистратура:

Код подразделения

Наименование направления подготовки

Стоимость обучения

Вступительные испытания

Очное

отделение

ооз эки маектешүү

580100

Экономика

36500 сом

ооз эки маектешүү

580200

Менеджмент

36500 сом

600200

Туризм

36500 сом