Адам Университетинин Карьера Борбору атайын иш-чараларды, программаларды, консультацияларды жана ресурстарды уюштуруу жолу менен абитуриенттерге, студенттерге жана бүтүрүүчүлөргө карьералык максаттарды аныктоого жана аларга жетүүгө жардамдашкан Академиянын бөлүмдөрүнүн ишин жүзөгө ашырган жана координациялаган орган.

Карьера борборунун миссиясы студенттерге жана бүтүрүүчүлөргө кесиптик карьераны тандоодо, пландаштырууда жана өркүндөтүүдө көмөктөшүү, университеттин түзүмдөрү жана иш берүүчүлөр менен тыгыз кызматташуу аркылуу аларга сапаттуу кеңештерди, ресурстарды берүү менен динамикалык глобалдык коомдо атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу.

Адам Университетинин Карьера Борборунун порталы